Lưu ý quan trọng, Phần mềm Paradise HRM phiên bản 6.8 không còn hỗ trợ cài đặt trên windows XP, các bạn lưu ý trước khi tải về nhé. 

Phiên bản đầy đủ (bao gồm cơ sở dữ liệu - dành cho server)

Phiên bản sử dụng SQL Express 2014  Download   Phần mềm Paradise 6.8.0 miễn phí (Full)

Phiên bản sử dụng SQL Express 2008  Download   Phần mềm Paradise 6.8.0 miễn phí (Full)

Có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ email:   support@phanmemtinhluong.com

Phiên bản máy trạm (không bao gồm cơ sở dữ liệu - Client kết nối tới server)

(yêu cầu phải có máy chủ đã cài phiên bản đầy đủ
và trỏ địa chỉ IP tới máy chủ chứa database trong giao diện thiết lập kết nối)
 

Link trực tiếp Vietinsoft  Download  Phần mềm Paradise 6.8.0 miễn phí (Client)

Khi cài đặt phần mềm nhân sự Vietinsoft (Yêu cầu chạy bằng quyền Administrator)
Run as administrator
Phần mềm khác

DownloadParadise services Link tải trực tiếp

DownloadPhần mềm quản lý chấm công Att3000 Link tải trực tiếp

DownloadPhần mềm quản lý chấm công Att3000 Mediafire

DownloadPhần mềm quản lý chấm công time5.0 Link tải trực tiếp

DownloadPhần mềm quản lý chấm công time5.0 Mediafire

DownloadPhần mềm quản lý chấm công kiểm soát cửa ZKAccess5.2 Link tải trực tiếp

DownloadPhần mềm quản lý chấm công kiểm soát cửa ZKAccess5.2 Mediafire

DownloadKích hoạt đăng ký driver máy chấm công zk Link tải trực tiếp

 Phần mềm cài đặt kèm theo

DownloadMicrosoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express

DownloadMicrosoft SQL Server 2008 Management Studio Express

DownloadMicrosoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (Full Package)

DownloadMicrosoft .NET Framework 4

DownloadWindows Installer 4.5

DownloadCrystal report runtime for .NET 4.5 Link tải trực tiếp

DownloadWindows Imaging Component

DownloadWindows PowerShell 1.0 for Windows XP (KB926139)

Lưu ý: Khi cài đặt phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tính lương Paradise 4.0 yêu cầu cài đặt Microsoft .NET Framework 4 và SQL Server 2008.

PhầnMềmTínhLương trên GooglePlus

Download SpeedFan 4.52

Liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM VIỆT TÍN

Design by Vietinsoft