Nguyen Tan Chien

Avatar of Nguyen Tan Chien

Cấu hình kết nối máy chấm công với phần mềm Paradise HR

Đăng nhập vào meu của máy chấm công Nhấn dữ phím M/OK trên bàn phím của máy chấm công. Để bắt đầu kết nối máy chấm công với phần mềm Paradise HR Sau đó nếu máy yêu cầu xác mình quyền quản trị máy thì bạn quyét thẻ hoặc vân tay để đăng nhập vào hệ …

Cấu hình kết nối máy chấm công với phần mềm Paradise HR Read More »