Đặng Hải

Avatar of Đặng Hải

Hướng dẫn quản lý nghỉ phép năm chi tiết nhất trên phần mềm Paradise

Quản lý nghỉ phép năm Trên phần mềm Paradise sẽ quản lý nghỉ phép năm của từng nhân viên dựa vào số lần chấm nghỉ phép năm của họ. Nếu phép năm của nhân viên hết thì phần mềm sẽ không cho nghỉ loại nghỉ phép năm nữa. Để quản lý nghỉ phép năm của …

Hướng dẫn quản lý nghỉ phép năm chi tiết nhất trên phần mềm Paradise Read More »

Hướng dẫn đánh giá nhân viên và các tiêu chí đánh giá nhân viên trên phần mềm Paradise

Hướng dẫn đánh giá nhân viên Để đánh giá nhân viên thì bạn mở phần mềm Paradise HR lên, sau đó vào Quản trị nhân sự => Đánh giá nhân viên. Bạn nhấn vào đánh giá nhân viên để mở menu lên, sau khi mở menu lên bạn nhấn vào mã đợt đánh giá để …

Hướng dẫn đánh giá nhân viên và các tiêu chí đánh giá nhân viên trên phần mềm Paradise Read More »

Hướng dẫn xem lịch sử đào tạo,đăng ký khóa học cho học viên trên phần mềm Paradise

Xem lịch sử đào tạo Để xem lịch sử đào tạo của nhân viên trên phần mềm Paradise HR thì bạn mở phần mềm lên nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm kiếm từ khóa “Lịch sử đào tạo“. Bạn nhấn vào lịch sử đào tạo để mở menu lên, sau khi mở …

Hướng dẫn xem lịch sử đào tạo,đăng ký khóa học cho học viên trên phần mềm Paradise Read More »

Chức năng nhắc nhở sinh nhật trên phần mềm Paradise

Chức năng nhắc nhở sinh nhật Có thể công ty bạn có nhiều nhân viên, nên bạn không thể nhớ hết ngày sinh nhật của từng người. Vì vậy phần mềm Paradise có thể giúp bạn điều đó, trên phần mềm sẽ thống kê được số người có ngày sinh nhật trong ngày, tuần, tháng. …

Chức năng nhắc nhở sinh nhật trên phần mềm Paradise Read More »

Hướng dẫn khai báo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng cho nhân viên trên phần mềm Paradise

Xem thêm Hướng dẫn nhập thông tin lương cho nhân viên Khai báo hợp đồng lao động Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin lương của nhân viên rồi thì bạn vào Quản trị nhân sự = > Quản lý hợp đồng lao động để khai báo hợp đồng lao động. Sau khi …

Hướng dẫn khai báo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng cho nhân viên trên phần mềm Paradise Read More »

Hướng dẫn thiết lập công thức tính thuế trên phần mềm Paradise HRM

Để thiết lập công thức tính thuế trên phần mềm Paradise HRM. Đầu tiên, bạn mở phần mềm Paradise HRM lên, sau đó vào menu Trang chủ -> Thiết lập hệ thống. Bạn mở menu Thiết lập hệ thống lên, sau khi mở lên bạn chọn vào menu Thiết lập thuế và mở menu này …

Hướng dẫn thiết lập công thức tính thuế trên phần mềm Paradise HRM Read More »