Đặng Hải

Avatar of Đặng Hải

Hướng dẫn phân công ca làm việc cho bộ phận, cho riêng từng nhân viên

Để tránh trường hợp phần mềm nhận dạng ca sai do các ca có giờ vào ra gần với nhau, thì phần mềm Paradise HR đã phát triển thêm tính năng phân công ca cho bộ phận, cho riêng từng nhân viên. Mời các bạn làm theo hướng dẫn để phân công ca thật chính …

Hướng dẫn phân công ca làm việc cho bộ phận, cho riêng từng nhân viên Read More »

Hướng dẫn khóa dữ liệu chấm công theo từng ngày và khóa dữ liệu chấm công cả tháng

Để tránh trường hợp dữ liệu công của tháng bị thay đổi, thì bạn cần khóa công lại. Khóa dữ liệu công thì có theo từng ngày và theo tháng. Để khóa dữ liệu thì bạn sẽ làm các bước như sau : Khóa dữ liệu công theo ngày Để khóa dữ liệu công theo …

Hướng dẫn khóa dữ liệu chấm công theo từng ngày và khóa dữ liệu chấm công cả tháng Read More »

Hướng dẫn xem và xuất báo cáo bảng tổng hợp chấm công cả tháng

Để xem dữ liệu chấm công tổng hợp cả tháng, bạn mở Paradise HR lên, vào menu Quản lý chấm công => Tổng hợp công cả tháng. Bạn click vào menu Tổng hợp công cả tháng để mở lên, sau khi mở menu tổng hợp công cả tháng lên, bạn chọn những nhân viên mà …

Hướng dẫn xem và xuất báo cáo bảng tổng hợp chấm công cả tháng Read More »

Hướng dẫn xem danh sách đi trễ về sớm, duyệt dữ liệu đi trễ về sớm

Để theo dõi việc nhân viên đi trễ về sớm, bạn mở phần mềm Paradise HR lên và làm theo hướng dẫn sau đây : Xem danh sách đi trễ về sớm Để xem danh sách đi trễ về sớm, bạn vào menu Quản lý chấm công => Xác nhận đi trễ – về sớm …

Hướng dẫn xem danh sách đi trễ về sớm, duyệt dữ liệu đi trễ về sớm Read More »

Hướng dẫn duyệt dữ liệu tăng ca trên phần mềm Paradise HR

Để phần mềm có thể tính toán được giờ tăng ca của công nhân, bạn phải thiết lập ca trong menu Thiết lập ca – giờ làm việc trên phần mềm. Phần mềm sẽ căn cứ trên ca làm việc mà bạn thiết lập và xét điều kiện thời gian có phải là giờ tăng …

Hướng dẫn duyệt dữ liệu tăng ca trên phần mềm Paradise HR Read More »