Đặng Hải

Avatar of Đặng Hải

Hướng dẫn tính toán lại giờ công, xử lý nhân viên quên quẹt thẻ

Tính toán lại giờ công Để tính toán lại giờ công của nhân viên cho chính xác, bạn vào menu Quản lý chấm công => Xem dữ liệu chấm công hằng ngày. Sau khi mở menu Xem dữ liệu chấm công hằng ngày lên, bạn sẽ chọn những nhân viên cần tính toán lại giờ …

Hướng dẫn tính toán lại giờ công, xử lý nhân viên quên quẹt thẻ Read More »

Hướng dẫn chấm nghỉ phép, nghỉ không lương, công tác cho nhân viên

Để quản lý các loại nghỉ cho nhân viên, thì bạn có thể chấm nghỉ trực tiếp cho nhân viên trên phần mềm Paradise HR. Các bước thực hiện như sau : Thiết lập các loại nghỉ Bạn mở phần mềm Paradise HR lên, sau đó truy cập vào menu Quản lý chấm công => Thiết …

Hướng dẫn chấm nghỉ phép, nghỉ không lương, công tác cho nhân viên Read More »