Nguyễn Minh Trí

Avatar of Nguyễn Minh Trí

Thiết lập thông tin công ty

Thiết lập thông tin công ty là thiết lập các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại… hay về quy tắc chấm công hay công đoàn của công ty. Mời các bạn xem video bên dưới để rõ hơn về thao tác.