Thiết lập tỷ giá

Mục đích để quy đổi từ tiền USD,Euro sang lương tiền Việt để tính bảo hiểm, thuế… Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Đọc thêm

Số ngày công chuẩn của tháng và cách thiết lập

Mỗi Loại nhân viên trong tháng sẽ có một ngày công chuẩn khác nhau = Số ngày theo lịch trong tháng – Số ngày nghỉ tuần trong tháng Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Đọc thêm

Backup dữ liệu Paradise hàng ngày

Lưu trữ sao lưu dữ liệu phần mềm Paradise, tránh trường hợp mất dữ liệu hoàn toàn do nhiều nguyên nhân tác động. Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Đọc thêm

Sửa đổi mẫu báo cáo

Thay đổi cập nhật tên cột , format hay các nội dụng trong file mẫu Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Đọc thêm

Hướng dẫn Thiết lập thông tin công ty

Thiết lập thông tin công ty là thiết lập các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại… hay về quy tắc chấm công hay công đoàn của công ty. Mời các bạn xem video bên dưới để rõ hơn về thao tác. Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm […]

Đọc thêm

Tìm kiếm nhân viên

Để thao tác chấm công, tính lương hay xem các dữ liệu của các nhân viên đã chọn và xuất các báo cáo… Có 2 cách tìm kiếm nhân viên: 1. Tìm kiếm nhân viên trên cây danh sách 2. Tìm kiếm hàng loạt nhân viên theo mã (copy danh sách mã từ excel và […]

Đọc thêm

Hướng dẫn Thao tác cây danh sách nhân viên

Cây danh sách nhân viên (tree list) là tập hợp tất cả các nhân viên của công ty được sắp xếp và phân bổ thành những cụm chi nhánh/ phòng ban/ bộ phận/ tổ nhóm nhằm mục đích tìm kiếm và truy vấn nhân viên một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hiển thị cây […]

Đọc thêm

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo