Cấu hình kết nối máy chấm công với phần mềm Paradise HR

Đăng nhập vào meu của máy chấm công Nhấn dữ phím M/OK trên bàn phím của máy chấm công. Để bắt đầu kết nối máy chấm công với phần mềm Paradise HR Sau đó nếu máy yêu cầu xác mình quyền quản trị máy thì bạn quyét thẻ hoặc vân tay để đăng nhập vào hệ …

Cấu hình kết nối máy chấm công với phần mềm Paradise HR Read More »

Xử lý máy chấm công quên mật khẩu quản lý và không biết địa chỉ IP của máy

Anh ơi máy chấm công ngoài công trình gửi về Máy bị khoá quản trị. Em lại quên mật khẩu quản lý và không biết địa chỉ IP trong máy thiết lập là bao nhiêu để kết nối với máy và xóa quyền quản lý đi được. Bây giờ phải làm sao để không bị khóa quyền …

Xử lý máy chấm công quên mật khẩu quản lý và không biết địa chỉ IP của máy Read More »