Các tính năng của phần mềm Paradise HR

Quản lý nhân sự

Tính năng quản lý nhân sự trong phần mềm Paradise HR
Tính năng quản lý nhân sự trong phần mềm Paradise HR

Quản lý nhân sự: Hồ sơ nhân viên, Điều động bổ nhiệm, Khen thưởng, kỷ luật. Hơp đồng lao động. Quản lý thôi việc. Xuất các báo cáo nhân sự.

Các chức năng của phần mềm chấm công

Các chức năng chấm công của phần mềm Paradise HRM
Các chức năng chấm công của phần mềm Paradise HRM

Phần mềm chấm công: Quản lý và kết nối với máy chấm công một cách tự động và chuyên nghiệp. Dữ liệu chấm công được tải về và xem chi tiết. Lên lịch làm việc và kế hoạch làm việc. Quản lý nghỉ, đăng ký nghỉ, xét duyệt đăng ký. Quản lý làm thêm giờ. Giờ tăng ca của nhân viên có thể tự động duyệt hoặc thông qua quy trình xét duyệt. Tổng hợp công và tăng ca cuối tháng để tính lương. Khóa dữ liệu chấm công để tránh sửa đổi dữ liệu khi đã qua kỳ lương.

Các chức năng của module tính lương

Các tính năng trong phân hệ tính lương của phần mềm Paradise HR
Các tính năng trong phân hệ tính lương của phần mềm Paradise HR

Phần mềm tính lương: Các tính năng như tính lương, các khoản phụ cấp, tính bảo hiểm, và thuế thu nhập cá nhân. Tuân thủ đúng luật Việt Nam. Lịch sử lương nhân viên, quản lý thưởng. Các khoản thu nhập không cố định, như thưởng, điểu chỉnh do tính sai tháng trước… Lương Net, Xuất các báo cáo phân tích chi phí cho kế toán. Xuất bảng lương trình ký, bảng lương đi ngân hàng. Tổng hợp dữ liệu quyết toán thuế

Công thông tin nhân viên ESS

Cổng thông tin nhân sự - đăng ký, xét duyệt
Cổng thông tin nhân sự – đăng ký, xét duyệt

Gửi yêu cầu sửa đổi thông tin nhân viên, Xem phiếu lương chi tiết hàng tháng.

Đăng ký làm thêm giờ, đăng ký nghỉ, xin đi trễ ….

Phân quyền và quản lý người dùng

Phần quyền và theo dõi nhật ký sử dụng của từng user

Tải về và trải nghiệm

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo