2 cách cài đặt mật khẩu cho máy chấm công

Thiết lập quyền quản trị cho máy chấm công. Hay còn gọi là cài đặt mật khẩu cho máy chấm công. Nhằm mục đích khóa các menu hệ thống của máy chấm công lại để nhân viên, công nhân không truy cập vào và làm sai dữ liệu của máy chấm công. Làm theo các bước này bạn cũng có thể, thay đổi admin máy chấm công từ người này sang người khác.

Sau khi cài đặt quyền quản trị (admin) cho máy chấm công thì chỉ có những nhân viên được cấp quyền admin mới có thể truy cập vào menu hệ thống của máy chấm công và đăng ký vân tay cho người mới được.

Máy chấm công ronald jack bị khóa mật khẩu quản lý
cài đặt mật khẩu cho máy chấm công

Sau đây mình hướng dẫn 2 cách để cài đặt mật khẩu cho máy chấm công:

  1. Thao tác thiết lập quyền admin trực tiếp trên máy chấm công
  2. Sử dụng phần mềm Paradise HR

Nhấn phím M/OK trên máy chấm công

Truy cập vào menu hệ thống của máy chấm công

Truy cập vào menu Người sử dụng để thay đổi admin máy chấm công

MenuNguoiSuDungTrenMayChamCong

Chon memu tất cả người sử dụng. Sau đó nhấn phím M/OK

Chon TatCaNguoiSuDung

Tìm nhân viên muốn gán quyền và chọn quyền quản trị cao cấp

Chon nhân viên mà bạn muốn đặt làm quản trị viên. Sau đó nhấn phím M/OK

TimKiemNhanVienCanDatmatKhau

Nhấn vào dòng menu Vai trò người sử dụng rồi nhấn phím M/OK

ChonVaiTroNguoiSuDung

Chọn Quản trị cao cấp rồi nhấn phím M/OK

cài đặt mật khẩu cho máy chấm công

Thoát ra ngoài màn hình chờ và nhấn vào phím M/OK vào lại, bạn sẽ thấy máy chấm công đã bị khóa. Bạn cần quét vân tay của người quản trị viên để mở khóa và truy cập vào menu hệ thống của máy chấm công. Vậy là bạn đã thay đổi admin máy chấm công thành công rồi đấy

Mở menu Dữ liệu trên máy chấm công để bắt đầu cài đặt mật khẩu cho máy chấm công

Dùng phần mềm Paradise để cài đặt mật khẩu cho máy chấm công

Sau đó truy cập vào menu Danh sách nhân viên trên thiết bị

m1 3

Chọn quyền admin cho nhân viên và Xác nhận thay đổi

cài đặt mật khẩu cho máy chấm công

Sau khi xác nhận thay đổi phần mềm Paradise HR sẽ tự động tìm các máy chấm công trong hệ thống và cập nhật thông tin của nhân viên đó lên các thiết bị. Khoảng 1 phút sau ban ra ngoài các thiết bị kiểm tra sẽ thấy kết quả

12 thoughts on “2 cách cài đặt mật khẩu cho máy chấm công”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *