Phần mềm tính lương

Hướng dẫn cài lại phần mềm chấm công Paradise Lite

Để cài lại phần mềm chấm công Paradise Lite mà không bị mất dữ liệu. Bạn cần sao lưu file Database lại trước khi gỡ phần mềm khỏi máy tính. Sao lưu cơ sở dữ liệu lại Truy cập vào thư mục C:Program Files (x86)Paradise Lite và chép folder Database ra ngoài desktop hoặc ổ …

Hướng dẫn cài lại phần mềm chấm công Paradise Lite Read More »