Hướng dẫn nhập hồ sơ nhân viên bằng file excel

Hướng dẫn nhập hồ sơ nhân viên

Đễ hỗ trợ việc nhập hồ sơ nhân viên trên file excel đã có sẵn hoặc số lượng nhân viên nhiều cần thao tác trước trên file excel sau đó mới nhập vào phần mềm. Nhầm mục đích giúp người dùng có thể thuận tiện và nhanh chóng hơn cho việc thao tác cập nhật danh sách thông tin nhân viên.

Đầu tiên: Mở quản trị nhân sự ( Tổng hợp các chức năng liên quan đến hồ sơ – thông tin nhân viên ).

nhập hồ sơ nhân viên
  • Tiếp theo: Vào hồ sơ nhân viên ( Quản lý thông tin công việc – cá nhân của nhân viên ).
Hướng dẫn nhập hồ sơ nhân viên, menu hồ sơ nhân viên
  • Lấy file excel mẫu nhập thông tin nhân viên.

-> Sau khi nhấn File mẫu import lúc đó file mẫu sẽ được mở ra trên màn hình máy tính. Lần lượt thao tác nhập dữ liệu lên file (nếu có). Lưu ý những thông tin có tiêu đề màu đỏ là những nội dung bắt buộc và không được để trống.

Đối với những cột có ghi chú, khi thao tác nhập cần điền đúng cấu trúc yêu cầu.
  • Sau khi thao tác nhập thông tin vào file excel, cần lưu lại thông tin đó trên máy tính.
  • Quay lại phận mềm tại giao diện hồ sơ nhân viên. Nhấn Nhập vào và chọn file excel thông tin đã lưu ở bước trên.
Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo