Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR

Tìm kiếm menu Nhập dữ liệu

Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR

Trong phần mềm Paradise click Quick Access ở góc trái màn hình. Sau đó gõ tìm từ Excel. Rồi chọn Menu Nhập dữ liệu từ file excel

Duyệt tìm file excel cần nhập dữ liệu

Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR

Làm theo thứ tự từ 1 đến 3 để chọn file excel dữ liệu cần nhập vào

Thực hiện nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR

Nhấn nút Nhập vào (Import data) để nhập dữ liệu vào phần mềm

Paradise HR là bộ phần mềm quản lý nhân sự, chấm công và tính lương đầy đủ. Trong đó module quản lý chấm công được công ty Việt tín đang cung cấp miễn phí.

Xem chi tiết các tính năng vượt trội của của phần mềm chấm công

Các bạn có thể tải về từ đây


Facebook


Youtube

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo