Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR

Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR

Trong phần mềm Paradise click Quick Access ở góc trái màn hình. Sau đó gõ tìm từ Excel. Rồi chọn Menu Nhập dữ liệu từ file excel

Duyệt tìm file excel cần nhập dữ liệu

Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR

Làm theo thứ tự từ 1 đến 3 để chọn file excel dữ liệu cần nhập vào

Thực hiện nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR

ThuMuc 5

Nhấn nút Nhập vào (Import data) để nhập dữ liệu vào phần mềm

Paradise HR là bộ phần mềm quản lý nhân sự, chấm công và tính lương đầy đủ. Trong đó module quản lý chấm công được công ty Việt tín đang cung cấp miễn phí.

Xem chi tiết các tính năng vượt trội của của phần mềm chấm công

Các bạn có thể tải về từ đây

Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR
ThuMuc 3

Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm paradise HR. Để nhập hàng loạt thông tinh nhân viên, hoặc số ngày nghỉ phép. Tính năng này rất hữu ích

Course Provider: Person

Course Provider Name: Vũ Đình Cường

Course Provider URL: https://www.facebook.com/CuongVD68

Editor's Rating:
4.9

2 thoughts on “Hướng dẫn nhập dữ liệu từ file excel vào phần mềm Paradise HR”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *