Phần mềm Paradise HRM dành cho máy chủ

Cài phiên bản phần mềm Paradise HRM này trên máy chính của công ty bạn. Máy này sẽ đóng vai trò làm máy lưu trữ dữ liệu. Bộ cài này sẽ bao gồm:

Tải về phần mềm tính lương paradise HRM

Các phiên bản Paradise HRM cài đặt bổ sung

Paradise HRM

Phiên bản dành cho máy người dùng.

Yêu cầu

Hệ điều hành

Windows 8
Widows 10
Server 2012
Các bản về sau

RAM

Tối thiểu 4G

HDD, SSD

Tối thiểu 1G trống

Paradise service

Phiên bản cài trên máy chủ để xử lý các tác vụ ngầm như tải công, đồng bộ dữ liệu, gửi email…

Yêu cầu

Hệ điều hành

Windows 8
Widows 10
Server 2012 các bản về sau

RAM

Tối thiểu 4G

HDD, SSD

Tối thiểu 1G trống

Paradise lite​

Phiên bản rút gọn lưu dữ liệu trên SQLite. Chạy độc lập trên 1 máy tính. Siêu nhẹ

Yêu cầu

Hệ điều hành

Windows 8
Widows 10
Server 2012 các bản về sau

RAM

Tối thiểu 4G

HDD, SSD

Tối thiểu 1G trống

Các phần mềm khác hưu ích và sẵn có cho anh em tải về

Để bảo mật tránh click vào link virus. Anh em chép link mình gửi ra thanh địa chỉ của trình duyệt để tải về cho sạch nhé. Khuyến nghị mở bằng tab ẩn danh (Ctr+Shift+N)