Phần mềm quản lý suất ăn công nghiệp phiên bản 2021

Phần mềm quản lý suất ăn công nghiệp Quy trình quản lý suất ăn công nghiệp khép kín. Nhân viên nhà ăn lên thực đơn các món trước 3 ngày đến 1 tuần. Đầu ca làm việc công nhân chấm công để điểm danh và đăng ký món ăn trên máy Pos ngay bên. Nhà …

Phần mềm quản lý suất ăn công nghiệp phiên bản 2021 Read More »