Phân quyền truy cập trên hệ thống Paradise HR 2021

Hệ thống Paradise HR bao gồm rất nhiều module chức năng, menu, báo cáo, danh sách nhân viên. Và khi hệ thống được đưa vào sử dụng, danh sách người dùng truy xuất vào phần mềm sẽ nhiều. Mỗi người dùng có vai trò, nhiệm vụ khác nhau, vì thế cần một module phân quyền …

Phân quyền truy cập trên hệ thống Paradise HR 2021 Read More »