Hướng dẫn In hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng.

Đầu tiên: Mở quản trị nhân sự ( Tổng hợp các chức năng liên quan đến hồ sơ – thông tin nhân viên ). Tiếp theo: Vào quản lý hợp đồng lao động ( Quản lý nội dung liên quan đến hợp đồng lao động – phụ lục hợp đồng ). Mô tả các trang …

Hướng dẫn In hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng. Read More »