Tạm ứng lương, khai báo tạm ứng lương giữa tháng

Tạm ứng lương

Để hỗ trợ cho việc tính lương được chính xác hơn và giảm bớt một số thao tác thủ công và tiết kiệm thời gian của nhân sự thì trên phần mềm Paradise HRM cũng đã phát triển việc tạm ứng lương của nhân viên trên phần mềm, chỉ cần nhập thông tin tạm ứng lương của nhân viên thì cuối tháng phần mềm sẽ dựa vào đó để tổng hợp và xuất ra bảng lương chuẩn cho bạn.

Để khai báo tạm ứng lương của nhân viên, thì bạn phải nhập đầy đủ thông tin lương của nhân viên thì phần mềm mới cho khai báo. Muốn khai báo thì bạn mở phần mềm Paradise HRM lên, sau đó vào menu Tính lương => Tạm ứng lương để khai báo.

Hướng dẫn nhập thông tin lương trên phần mềm Paradise HRM

tạm ứng lương
Tính lương

Bạn click vào menu Tạm ứng lương để mở menu lên, sau đó bạn chọn danh sách những nhân viên mà bạn muốn khai báo trên cây danh sách nhân viên, rồi chọn thời gian theo (Tháng - Năm) và nhấn nút "Làm mới" để load danh sách nhân viên tạm ứng lương.

Tạm ứng lương

Mặc định trên phần mềm nếu nhân viên làm đủ 1/2 công chuẩn của tháng thì phần mềm sẽ tự động tính tiền tạm ứng, tiền tạm ứng sẽ là 1/2 của tiền lương ngày công, nếu nhân viên muốn ứng đúng với số tiền trên phần mềm tính thì bạn chỉ cần vào duyệt bằng cách click vào cột duyệt và bấm nút "Lưu" để xác nhận.

Nếu nhân viên muốn ứng nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền phần mềm tính thì bạn sẽ nhập số tiền nhân viên muốn ứng ở cột "Tạm ứng" rồi click vào vột duyệt và bấm nút "Lưu" để lưu lại.

Nếu bạn muốn tiền tạm ứng của nhân viên sẽ được trừ thẳng vào bảng lương và phiếu lương của họ thì bạn sẽ click vào cột "Trả bằng tiền mặt" để khi tính lương cuối tháng thì phần mềm sẽ trừ thêm khoảng này nữa.

Lương ngày công sẽ được tính như sau : Lương cơ bản + Các loại phụ cấp / Số ngày công chuẩn của tháng * Số ngày công làm việc + Tiền tăng ca tính đến thời điểm ứng lương.

Duyệt số tiền tạm ứng của nhân viên

Sau khi khai báo xong lương tạm ứng của nhân viên, bạn có thể xuất file ký nhận tiền tạm ứng cho nhân viên bằng cách click vào "In bảng ký nhận" để xuất file và có thể click vào "Xuất excel" để xuất file làm báo cáo.

Như vậy là xong phần khai báo tạm ứng lương cho nhân viên, chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan