Thiết lập ca – Giờ làm việc

Để thiết lập ca – giờ làm việc, bạn mở phần mềm Paradise HR ra, sau đó vào menu Quản lý chấm công => Thiết lập ca – Giờ làm việc để thiết lập ca cho công nhân.

thiết lập ca
(Menu quản lý chấm công)

Sau khi mở menu Thiết lập ca – Giờ làm việc lên, bạn nhấn vào nút “Thêm mới” để thêm mới 1 ca làm việc.

image 39
(Thêm mới ca làm việc)

Các trường dữ liệu mà bạn cần phải nhập vào ở phần thêm mới ca :

 • Mã ca : mã của ca làm việc, để phần mềm xác định và bắt đúng ca cho nhân viên.
 • Tên ca : tên của ca làm việc, cái này bạn muốn đặt tên như thế nào cũng được.
 • Kiểu bấm công : tùy theo cách bấm công của công nhân mà chọn kiểu bấm công cho phù hợp.
image 40
(Các kiểu bấm công)
 • Mã màu : mã màu của ca làm việc
 • Bắt đầu tăng ca trước và kết thúc tăng ca trước : phần này nghĩa là giờ tăng ca và giờ kết thúc tăng ca trước giờ vào làm của công nhân. Ví dụ giờ vào làm của công nhân là 08:00, nhưng họ vào trước khoảng thời gian đó thì có tính tăng ca hay không, nếu có thì nhập nếu có thì nhập giờ bắt đầu tăng ca trước và kết thúc tăng ca trước, còn không thì cứ nhập giờ vào ca bình thường.
 • Giờ vào ca : giờ bắt đầu vào làm việc.
 • Bắt đầu nghỉ trưa : giờ bắt đầu nghỉ trưa.
 • Kết thúc nghỉ trưa : giờ kết thúc nghỉ trưa và cũng là giờ bắt đầu buổi chiều (nếu chọn kiểu chấm công là sáng bấm, trưa bấm, chiều bấm và tăng ca bấm).
 • Giờ ra về : giờ kết thúc ca làm việc.
 • Bắt đầu tăng ca sau và kết thúc tăng ca sau : giờ tăng ca của công nhân sau giờ làm việc chính thức.
 • Công chuẩn : số giờ công làm việc chính thức của công nhân trong 1 ngày (không tính tăng ca).
image 41

Bạn đã làm xong 1 dòng có thể nhấn nút “Áp dụng hết” để áp dụng cho tất cả những dòng còn lại, sau khi đã điền đầy đủ các trường dữ liệu rồi thì bạn vui lòng nhấn nút “Lưu” để lưu lại ca. Nếu trong quá trình thiết lập bạn muốn hủy bỏ không muốn thiết lập nữa thì có thể nhấn nút “Làm lại”. Ca đã thiết lập rồi mà bạn không muốn sử dụng nữa thì có thể “Xóa bỏ” nó đi.

Như vậy là đã xong phần thiết lập ca – giờ làm việc trên phần mềm Paradise HR. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và tham khảo, nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý kiến để mình tiếp tục ra thêm những bài viết tiếp theo về hướng dẫn sử dụng Paradise HR nhé !!!

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *