Thiết lập chức vụ trên phần mềm Paradise HR mới nhất năm 2021

Chào mọi người, mình viết bài viết này để hướng dẫn mọi người có thể chủ động thao tác Thiết lập chức vụ trên phần mềm Paradise HR. Thiết lập này là một trong những phần cần làm để lưu trữ thông tin nhân viên nhằm mục đích truy xuất lịch sử điều động, định …

Thiết lập chức vụ trên phần mềm Paradise HR mới nhất năm 2021 Read More »