Kiểm tra và sửa lỗi phần bảo hiểm xã hội

Các khoản khấu trừ bảo hiểm Bảo hiểm xã hội như một sự bảo đảm, hỗ trợ cho người lao động lúc ốm đau, tai nạn, thai sản hoặc về hưu….Tuy nhiên, hiện nay không ít lao động tham gia BHXH không biết mức đóng cụ thể như thế nào? Theo quy định hiện hành, …

Kiểm tra và sửa lỗi phần bảo hiểm xã hội Read More »