Kiểm tra và sửa lỗi phần bảo hiểm xã hội

Các khoản khấu trừ bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội như một sự bảo đảm, hỗ trợ cho người lao động lúc ốm đau, tai nạn, thai sản hoặc về hưu….Tuy nhiên, hiện nay không ít lao động tham gia BHXH không biết mức đóng cụ thể như thế nào?

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội từ tiền lương của người lao động cụ thể như sau:

  • Bảo hiểm xã hội: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất.
  • Bảo hiểm y tế: 1,5% tiền lương vào quỹ bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1% tiền lương vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam: 1.5% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ BHYT

Mức đóng và phần trăm đóng bảo hiểm xã hội

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm từ ngày 01/07/2021 như sau:

Thời gian áp dụng từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2021 (12 tháng) :

Tỉ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội từ 01/07/2021 tới 30/06/2021

Như vậy:
– Tổng cộng hàng tháng DN phải đóng cho Cơ quan BHXH Việt Nam là 31.5% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).

Trong đó : Trích từ chi phí của Doanh nghiệp là 21%, trích từ tiền lương của người lao động là 10,5%).

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.
Trong đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH tối đa là 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.
(Mức lương cơ sở năm 2021 hiện đang là 1,490,000 đồng/tháng)

Bảo hiểm xã hội trên phần mềm Paradise HRM ở đâu

Trên phần mềm Paradise HRM phần thông tin chi tiết các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội nằm trong phân hệ Tính lương. Chức năng Danh sách tham gia bảo hiểm

chức năng Danh sách tham gia bảo hiểm xã hội

Trong phần Danh sách tham gia bảo hiểm phần mềm tính toán tự động dựa vào các thiết lập Mức lương trần đóng bảo hiểm và phần trăm lương đóng bảo hiểm.

Phần mềm sẽ tự động liệt kê các trường hợp đủ điều kiện tham gia bảo hiểm như danh sách bên dưới.

Danh sách tham gia bảo hiểm xã hội trên phần mềm Paradise HRM

Kiểm tra gì khi phần BHXH không khớp ?

Khi số tiền khấu trừ bảo hiểm của người lao động không khớp với số liệu thực tế hoặc số liệu trích nộp bảo hiểm thì chúng ta cần lần lượt kiểm tra các hạng mục sau :

Mức lương tham gia bảo hiểm

Trước tiên chúng ta cần đảm bảo mức lương tham gia bảo hiểm được đúng chính xác, mức lương tham gia bảo hiểm xã hội trên phần mềm được tính toán tự động dựa vào phần thiết lập phụ cấp, trợ cấp lương hoặc được nhập trực tiếp ở cột Lương BHXH trong phần Thông tin lương nhân viên.

Đảm bảo các khoản phụ cấp, trợ cấp lương được khai báo đúng và được tick Tham gia tính bảo hiểm các cột phụ cấp cộng gộp vào lương cơ bản để cấu thành lương trích nộp BHXH.

Cấu hình trợ cấp lương liên quan đến bảo hiểm xã hội

Kiểm tra hợp đồng lao động của nhân viên

Sau khi kiểm tra các thiết lập ở phần thiết lập các khoản phụ cấp trợ cấp trong lương nếu nhân viên đó vẫn không xuất hiện trong danh sách tham gia bảo hiểm thì có thể chúng ta chưa khai báo đầy đủ thông tin hợp đồng hoặc ký nhấn nút xác nhận trong phần Danh sách tới hạn ký hợp đồng. Chúng ta cần quay lại mục Quản lý hợp đồng lao động trong phân hệ Quản trị nhân sự để kiểm tra trước.

Kiểm tra hợp đồng lao động trước để đảm bảo được tham gia bảo hiểm xã hội

Mức lương trần đóng bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp pháp luật Việt Nam ban hành quy định mới về mức lương trần tham gia bảo hiểm hoặc thay đổi mức lương cơ cở chúng ta cần khai bảo với phần mềm một dòng thay đổi mức lương trần mới để có hiệu lực trên phần mềm. Cụ thể chúng ta sẽ truy cập vào chức năng Mức lương trần đóng tiền bảo hiểm trong phân hệ Tính lương.

Chức năng mức lương trần tham gia bảo hiểm xã hộiChi tiết mức lương trần tham gia bảo hiểm xã hội

Phần trăm lương đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài phần Mức lương trần đóng bảo hiểm nếu pháp luật Việt Nam có thay đổi về các mức phần trăm tham gia bảo hiểm chúng ta cần cập nhật lại mức phần trăm mới để đảm bảo các mức trích nộp được chính xác.

Phần trăm đóng bảo hiểm xã hội

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Tham khảo thêm các bài viết hữu ích

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo