Hướng dẫn nhập hồ sơ nhân viên

Đầu tiên: Mở quản trị nhân sự ( Tổng hợp các chức năng liên quan đến hồ sơ – thông tin nhân viên ). Tiếp theo: Vào hồ sơ nhân viên ( Quản lý thông tin công việc – cá nhân của nhân viên ). 1. Thông tin công ty. Bước 1: Nhấn vào thêm …

Hướng dẫn nhập hồ sơ nhân viên Read More »