Chức năng nhắc nhở sinh nhật trên phần mềm Paradise

Chức năng nhắc nhở sinh nhật

Có thể công ty bạn có nhiều nhân viên, nên bạn không thể nhớ hết ngày sinh nhật của từng người. Vì vậy phần mềm Paradise có thể giúp bạn điều đó, trên phần mềm sẽ thống kê được số người có ngày sinh nhật trong ngày, tuần, tháng. Để sử dụng chức năng này thì bạn mở phần mềm Paradise HR lên, sau đó vào Quản trị nhân sự => Nhắc nhở sinh nhật.

nhắc nhở sinh nhật

Bạn nhấn vào menu để mở lên, sau khi mở lên bạn chọn toàn bộ nhân viên trên cây danh sách nhân viên và nhấn nút "Làm mới", khi đó phần mềm sẽ hiển thị ra toàn bộ những nhân viên có sinh nhật trong ngày, tháng, tuần.

Nhắc nhở sinh nhật

Bạn cũng có thể lọc ngày sinh nhật của nhân viên theo từng tháng khác nhau bằng cách chọn toàn bộ nhân viên và click vào "Lọc theo tháng" sau đó chọn tháng bạn muốn lọc và nhấn nút "Làm mới".

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan