Đơn xin duyệt chi phí, quy trình duyệt chi phí mới nhất năm 2021 trên phần mềm Paradise

Đơn xin duyệt chi phí

Để tạo một đơn xin duyệt chi phí trên phần mềm Paradise thì bạn vào Cổng thông tin nhân sự => Đơn xin chi phí để tạo.

đơn xin duyệt chi phí

Bạn nhấp vào đơn xin chi phí để mở menu, sau khi mở menu lên bạn điền vào các trường dữ liệu và nhấn nút "Lưu" rồi nhấn "Xin phê duyệt" để gởi đơn xin chi phí cho cấp trên duyệt.

Thông tin : Mã nhân viên, tên của người nộp đơn và mã của đơn xin chi phí.

Trạng thái : Tên của người duyệt đơn xin chi phí, trạng thái của đơn và ghi chú của người duyệt đơn.

Chi tiết :

  1. Loại chi phí : Tên của loại chi phí bạn muốn xin là gì.
  2. Nơi tổ chức : Nơi tổ chức ở đâu.
  3. Từ ngày - đến ngày : Khoảng thời gian tổ chức.
  4. Ngày học - đến ngày : Khoảng thời gian học.
  5. Lý do : lý do xin chi phí.
  6. Địa điểm : Địa điểm tổ chức.
  7. Chi phí : Số tiền chi phí bạn muốn xin là bao nhiêu.
  8. Ghi chú : Ghi chú thêm về đơn xin chi phí và để người duyệt nắm rõ hơn (nếu cần).

Đính kèm : Các tệp đính kèm liên quan đến đơn xin chi phí nếu có.

Quy trình duyệt chi phí

Sau khi đơn xin chi phí được điền đầy đủ thông tin và người xin nhấn vào "Xin phê duyệt" thì sẽ gởi một mail thông báo đến cho người duyệt biết. Để duyệt đơn thì người duyệt sẽ đăng nhập vào hệ thống phần mềm và vào Cổng thông tin nhân sự => Duyệt đơn xin chi phí để duyệt.

Sau khi mở menu Duyệt đơn xin chi phí lên, người duyệt sẽ có 2 lựa chọn duyệt đơn hoặc hủy đơn. Nếu duyệt đơn thì đơn xin chi phí này xem như thành công và sẽ chuyển sang "Lịch sử đơn xin chi phí" để tiện cho việc theo dõi và tra cứu dữ liệu sau này.

Duyệt đơn xin chi phí

Để theo dõi đơn xin chi phí thì vào menu Lịch sử đơn xin chi phí để xem.

Lịch sử xin chi phí

Để tham khảo thêm thông tin về phần mềm Paradise HR, cũng như xem các bài viết hữu ích khác, mời bạn truy cập vào Công ty phần mềm Việt Tín để tìm hiểu rõ hơn nhé. Thân ái.

Bài viết liên quan