Hướng dẫn thiết lập quyền admin và quyền users cho máy chấm chông khuôn mặt

Vai trò người dùng

Khi các bạn dùng một phần mềm thì thường có tính năng Phần quyền. Phần quyền cho tài khoản A dùng tính năng 1, 2; tài khoản B dùng tính năng 2, 3… Tính năng Vài trò người dùng trong máy chấm công cũng có ý nghĩa gần như tương tự.

Khi cần chỉ định một số quyền cụ thể cho một số người dùng nhất định, bạn có thể thiết lập trong menu Vai trò của người dùng.

Ngoài vai trò người đăng ký, vai trò quản trị cấp cao thì máy chấm công khuôn mặt hiện tại cho phép các bạn cài đặt thêm tối đa 3 vai trò người dùng nữa.

Thao tác

Nhấp vào Vai trò người dùng trên giao diện menu chính

Tuỳ chỉnh vai trò người dùng

Nhấp vào nút Bật để kích hoạt vai trò xác định này

Nhấp vào Tên và nhập tên của vai trò

Nhấp vào Xác định vai trò của người dùng để gán các đặc quyền cho vai trò. Sau khi xong thì các bạn nhấp vào Quay lại.

Trong quá trình gán đặc quyền, menu chính ở bên trái và menu phụ ở bên phải. Bạn chỉ cần chọn các tính năng trong menu phụ.

Nếu thiết bị đã bật vai trò, bạn có thể chỉ định các vai trò bạn đã đặt cho người dùng bằng cách nhấp vào Người sử dụng == > Người dùng mới ==> Vai trò của người dùng.

Nếu trong quá trình đăng ký nhân viên, các bạn chưa thiết lập quyền quản trị viên cấp cao cho một mã ID nào hết thì khi cài đặt vai trò người dùng (Bật nút kích hoạt vai trò xác định) thiết bị sẽ nhắc “Vui lòng đăng ký người dùng quản trị viên cấp cao trước!”

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo