Hướng dẫn tính toán lại giờ công, xử lý nhân viên quên quẹt thẻ

Tính toán lại giờ công

Để tính toán lại giờ công của nhân viên cho chính xác, bạn vào menu Quản lý chấm công => Xem dữ liệu chấm công hằng ngày.

Quản lý chấm công => Xem dữ liệu chấm công hằng ngày

Sau khi mở menu Xem dữ liệu chấm công hằng ngày lên, bạn sẽ chọn những nhân viên cần tính toán lại giờ công. Chọn thời gian cần tính toán lại (Từ ngày đến ngày) và bấm nút "Tính toán lại" để tính cho những nhân viên đang chọn trên cây danh sách.

Xem dữ liệu chấm công hằng ngày

Xử lý nhân viên quên quẹt thẻ

Để xử lý trường hợp nhân viên quên quẹt thẻ (quên chấm công). Bạn cũng mở menu Xem dữ liệu chấm công hằng ngày lên, sau đó chọn nhân viên cần chỉnh sửa giờ công trên cây danh sách để thêm giờ công cho nhân viên.

Sau khi mở menu lên, bạn chọn ngày cần chỉnh sửa, sau đó sửa giờ vào hoặc giờ ra đúng với ngày đi làm của nhân viên, và khi bạn sửa thì trạng thái của dòng đó cũng bật lên đã chỉnh sửa, để phân biệt dòng dữ liệu mặc định và dòng dữ liệu do người dùng chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa xong thì bấm nút "Lưu" và bấm "Tính toán lại" để tính toán lại giờ công cho chính xác.

Xem dữ liệu chấm công hằng ngày => chỉnh sửa giờ vào ra

Lưu ý : bạn chỉ chỉnh sửa được giờ công khi phần mềm chưa khóa công. Nếu khóa công tháng đó rồi thì tất cả những ngày của tháng sẽ không chỉnh sửa được nữa.

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan