Hướng dẫn xem và xuất báo cáo bảng tổng hợp chấm công cả tháng

Để xem dữ liệu chấm công tổng hợp cả tháng, bạn mở Paradise HR lên, vào menu Quản lý chấm công => Tổng hợp công cả tháng.

image 52
Menu Quản lý chấm công

Bạn click vào menu Tổng hợp công cả tháng để mở lên, sau khi mở menu tổng hợp công cả tháng lên, bạn chọn những nhân viên mà bạn cần xem dữ liệu và chọn tháng năm nếu bạn muốn xem theo tháng và bấm nút Làm mới.

image 53
Xem dữ liệu công theo tháng

Nếu bạn muốn xem theo ngày thì bạn click vào Xem dữ liệu theo khoảng thời gian và chọn từ ngày đến ngày rồi bấm nút Làm mới để xem theo ngày.

image 54
Xem dữ liệu công theo ngày

Để xuất báo cáo bảng tổng hợp chấm công cả tháng thì bạn click vào bảng chấm công tổng hợp để xuất.

image 56
Xuất báo cáo tổng hợp công cả tháng

Như vậy là đã xong phần xem và xuất báo cáo tổng hợp chấm công cả tháng, chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công.

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *