Cấu hình kết nối máy chấm công với phần mềm Paradise HR

Đăng nhập vào meu của máy chấm công

Nhấn dữ phím M/OK trên bàn phím của máy chấm công. Để bắt đầu kết nối máy chấm công với phần mềm Paradise HR

Truy cập vào menu hệ thống của máy chấm công

Sau đó nếu máy yêu cầu xác mình quyền quản trị máy thì bạn quyét thẻ hoặc vân tay để đăng nhập vào hệ thống menu của máy

kết nối máy chấm công

Chọn và mở menu Thiết lập liên kết để kết nối máy chấm công

kết nối máy chấm công

Đảm bảo máy chấm công thông mạng internet

Để đảm bảo máy chấm công hòa mạng internet. Trước hết bạn hãy cắm cáp mạng vào với máy chấm công. Nếu bạn không phải là nhân viên IT. Tôi khuyên bạn nên chọn chế độ DHCP on trong máy chấm công để máy tự nhận IP và tự nhận mạng. Cách làm bạn xem như hình chụp bên dưới.

Chọn Menu Ethernet

Truy cập menu Lấy dữ liệu từ xa

Chọn menu Lấy dữ liệu từ xa, sau đó nhấn phím OK để truy cập vào menu đó

Tiếp tục dụng phím điều hướng, chọn xuống menu Địa chỉ máy chủ. Và nhấn phím OK

Nhập địa chỉ máy chủ của công ty bạn, Địa chỉ máy chủ này thường sẽ là IP tĩnh của văn phòng công ty bạn, Hoặc địa chị IP của Cloud server công ty bạn thuê. Ví dụ ở đây mình nhập (118.69.182.166) sau đó nhấn phím OK để xác nhận.

Tiếp tục nhấn phím điều hướng xuống để chọn menu Cổng máy chủ. Nhấn phím OK để truy cập vào menu này. Sau đó nhập cổng (port) là 6900 hoặc 80 hoặc 8080.

Nhấn OK để xác nhận và thoát ra

Lưu thiết lập và kiểm tra trạng thái

Nhấn ESC nhiều lần để thoát ra màn hình ngoài của máy chấm công. Đợi 1 vài giây bạn sẽ thấy Biểu tượng kết nối với server bên phải phía trên hiện thị màu xanh, không còn bị gạch chéo đỏ. Khi này máy chấm công của bạn đã kết nối thành công với máy chủ. Việc kết nối máy chấm công đã hoàn thành.

Trường hợp vẫn không kết nối thành công (bị gạch đỏ chéo) bạn thử rút nguồn mày chấm công và jack cắm mạng sau đó cắm lại và chờ máy khởi động lại.

Nếu vẫn không kết nối thành công. Vui long kiểm tra lại các thông số như IP máy chủ và port đã nhập đúng chưa.

Tải về phần mềm chấm công Facebook Youtube

Bài viết liên quan