nhap ho so nhan vien

Hướng dẫn nhập hồ sơ nhân viên trực tiếp trên phần mềm Paradise HRM

Để nhập hồ sơ nhân viên trên phần mềm Paradise HRM bạn làm các bước như sau : Đầu tiên: Mở quản trị nhân sự ( Tổng hợp các chức năng liên quan đến hồ sơ – thông tin nhân viên ). Tiếp theo: Vào hồ sơ nhân viên ( Quản lý thông tin công …

Hướng dẫn nhập hồ sơ nhân viên trực tiếp trên phần mềm Paradise HRM Read More »