Quên mật khẩu đăng nhập và cách xử lý trên phần mềm Paradise HR 2021

Chào mọi người, lại là mình đây :3. Việc quên mật khẩu là việc rất hay thường xảy ra. Hệ thống Paradise HR cũng quản lý mật khẩu rất chặt chẽ. Việc quên mật khẩu của tài khoản nhân viên sẽ do quản lý xử lý, quản lý mà quên mật khẩu thì sẽ phải …

Quên mật khẩu đăng nhập và cách xử lý trên phần mềm Paradise HR 2021 Read More »