Xác định firmware máy chấm công khuôn mặt zkteco

Xác định firmware máy chấm công khuôn mặt của hãng zkteco. Làm theo các bước này bàn sẽ biết thông tin firmware của máy chấm công khuôn mặt. Các phiên bản giải thuật và ngày cập nhật

Truy cập menu hệ thống của máy chấm công

truy cập menu hệ thống của máy chấm công khuôn mặt

Truy cập menu T.Tin hệ thống để xem các tùy chọn về thông tin hệ thống

Vào menu Thông tin phần vững

Chọn menu thông tin phần vững để xác định firmware máy chấm công khuôn mặt
Chọn menu thông tin phần vững để xác định firmware máy chấm công khuôn mặt

Click chọn menu Thông tin phần vững để mở form xem thông tin chi tiết về firmware của máy chấm công khuôn mặt

Chụp màn hình thông tin này lại

Chụp thông tin phần vững để xác định firmware máy chấm công khuôn mặt
Chụp thông tin phần vững để xác định firmware máy chấm công khuôn mặt

Bạn chụp màn hình này lại và gửi về cho nhân viên kỹ thuật để họ xác định firmware của máy chấm công khuôn mặt bên bạn đang sử dụng là version nào.
Hãy sử dụng phần mềm chấm công Paradise HR để kết nối với máy chấm công khuôn mặt này nhé. Chi tiết thông tin về phần mềm chấm công Paradise HR tham khảo Link này

Chúc các bạn sức khỏe và thành công

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo