Xem dữ liệu chấm công thô

Trước khi giờ công được xử lý, bạn có thể xem dữ liệu công tổng thể mà phần mềm đã tổng hợp lại trong phần dữ liệu chấm công thô hoặc dữ liệu chấm công thô nhóm theo ngày. Để xem dữ liệu chấm công thô, bạn mở phần mềm Paradise HR ra, sau đó ta chọn những nhân viên cần xem dữ liệu trên cây danh sách nhân viên.

dữ liệu chấm công thô
Chọn nhân viên cần xem dữ liệu trên cây danh sách nhân viên

Sau đó bạn vào menu Quản lý chấm công => Dữ liệu chấm công thô hoặc dữ liệu chấm công thô nhóm theo ngày.

image 30
(Menu quản lý chấm công)

Sau khi mở menu Dữ liệu chấm công thô lên, bạn sẽ chọn từ ngày đến ngày và bấm nút Xem dữ liệu để xem dữ liệu của những nhân viên đang chọn trên cây hoặc sẽ nhập mã nhân viên nếu bạn chỉ muốn xem một nhân viên đó.

image 29
(Dữ liệu chấm công thô)

Còn ở menu Dữ liệu chấm công thô nhóm theo ngày cũng vậy, bạn cũng nhập từ ngày đến ngày và bấm nút làm mới.

image 37
(Dữ liệu chấm công thô nhóm theo ngày)

Chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *