Hướng dẫn thiết lập công thức tính thuế trên phần mềm Paradise HRM

Để thiết lập công thức tính thuế trên phần mềm Paradise HRM. Đầu tiên, bạn mở phần mềm Paradise HRM lên, sau đó vào menu Trang chủ -> Thiết lập hệ thống.

công thức tính thuế
Thiết lập hệ thống

Bạn mở menu Thiết lập hệ thống lên, sau khi mở lên bạn chọn vào menu Thiết lập thuế và mở menu này lên để thiết lập công thức tính thuế.

Sau khi mở menu Thiết lập thuế lên thì bạn sẽ thấy trên phần mềm Paradise đã thiết lập sẵn các mức % tính thuế theo như quy định của nhà nước. Bạn có thể thay đổi mức % tính thuế nếu quy định của nhà nước thay đổi.

Để thay đổi mức % quy định tính thuế, bạn nhấn vào nút “Thêm mới” rồi nhập thông tin đầy đủ của các cột dựa theo mẫu trên phần mềm sau đó bấm nút “Lưu” để lưu lại.

Đến đây là xong phần thiết lập công thức tính thuế trên phần mềm Paradise HRM, chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo