Hướng dẫn đổi mã nhân viên trên phần mềm Paradise HRM

Để đổi mã nhân viên trên phần mềm Paradise HRM bạn nhấn vào Truy cập nhanh hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm kiếm từ khóa “đỗi mã nhân viên“.

đổi mã nhân viên
Đỗi mã nhân viên

Bạn nhấn vào để mở menu lên, sau khi mở menu lên bạn nhập mã nhân viên (mã nhân viên hiện tại trên phần mềm), mã nhân viên mới (mã nhân viên bạn muốn đổi) sau đó nhập “ok” và nhấn vào nút Đổi mã để đổi. Lưu ý : Mã nhân viên mới đổi là mã chưa tồn tại trên phần mềm.

Untitled 1
Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *