Hướng dẫn khóa dữ liệu chấm công theo từng ngày và khóa dữ liệu chấm công cả tháng

Để tránh trường hợp dữ liệu công của tháng bị thay đổi, thì bạn cần khóa công lại. Khóa dữ liệu công thì có theo từng ngày và theo tháng. Để khóa dữ liệu thì bạn sẽ làm các bước như sau :

Khóa dữ liệu công theo ngày

Để khóa dữ liệu công theo ngày, bạn mở phần mềm Paradise HR lên, rồi vào menu Quản lý chấm công => Mở/khóa công theo ngày.

khóa dữ liệu chấm công
Quản lý chấm công -> Mở/Khóa công theo ngày

Bạn click vào menu Mở/khóa công theo ngày để mở menu lên, sau khi mở menu lên thì bạn sẽ chọn những nhân viên mà bạn cần khóa công, chọn từ ngày đến ngày và bấm nút Làm mới để hiển thị ra danh sách nhân viên và những ngày mà bạn cần khóa công. Sau đó bạn ấn nút Khóa công theo ngày để khóa lại, nếu muốn mở khóa công thì bạn cũng làm tương tự như vậy và nhấn nút Mở khóa công để mở khóa.

Khóa công theo ngày

Khóa dữ liệu công cả tháng

Để khóa dữ liệu công cả tháng thì bạn cũng vào menu Quản lý chấm công => Mở/Khóa công theo tháng để mở menu lên.

Quản lý chấm công -> Mở/Khóa công theo tháng

Bạn click vào menu Mở/khóa công theo tháng để mở menu lên, sau khi mở menu lên thì bạn sẽ chọn những nhân viên mà bạn cần khóa công, chọn tháng năm và bấm nút Làm mới để hiển thị ra danh sách nhân viên mà bạn cần khóa công. Sau đó bạn ấn nút Khóa chấm công để khóa lại, nếu muốn mở khóa công thì bạn cũng làm tương tự như vậy và nhấn nút Mở khóa chấm công để mở khóa.

Mở/Khóa công theo tháng
Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo