Hướng dẫn tải vân tay, khuôn mặt từ máy chấm công về máy tính, từ máy tính lên máy chấm công và xóa nhân viên khỏi máy chấm công

Để tải vân tay, khuôn mặt từ máy chấm công về máy tính, từ máy tính lên máy chấm công, xóa nhân viên khỏi máy chấm công thì bạn mở phần mềm Paradise HRM lên, sau đó vào phần Quản lý chấm công => Dữ liệu trên máy chấm công.

Menu quản lý chấm công

Bạn click vào menu dữ liệu trên máy chấm công để mở menu lên. Mở menu dữ liệu nhân viên trên máy chấm công lên thì bạn click vào danh sách nhân viên trên thiết bị để mở menu danh sách nhân viên trên thiết bị lên.

tải vân tay
Menu dữ liệu trên máy chấm công

Sau khi click vào mở menu danh sách nhân viên trên thiết bị ra. Bạn chọn những nhân viên cần thao tác trên cây danh sách nhân viên và nhấn nút Làm mới để phần mềm load ra danh sách nhân viên.

Menu danh sách nhân viên trên thiết bị

Tải vân tay, khuôn mặt từ máy chấm công về máy tính

Sau khi load danh sách nhân viên cần tải thông tin, bạn chọn cột Lệnh thực hiện với nhân viên => Tải nhân viên từ thiết bị về máy tính và bấm nút Xác nhận thay đổi để tải vân tay hoặc khuôn mặt của nhân viên từ máy chấm công về phần mềm Paradise HRM.

Tải vân tay, khuôn mặt từ máy chấm công về máy tính

Cập nhật vân tay, khuôn mặt từ máy tính lên máy chấm công

Để cập nhật vân tay, khuôn mặt từ máy tính lên máy chấm công, bạn cũng làm tương tự như phần tải vân tay, khuôn mặt từ máy chấm công về máy tính. Sau khi load danh sách nhân viên cần tải ở menu danh sách nhân viên trên thiết bị, thì bạn sẽ chọn cột Lệnh thực hiện với nhân viên => Cập nhật nhân viên lên thiết bị và nhấn nút Xác nhận thay đổi để tải nhân viên từ máy tính lên máy chấm công.

Tải vân tay, khuôn mặt từ máy tính lên máy chấm công

Xóa nhân viên khỏi máy chấm công

Để xóa nhân viên khỏi máy chấm công, thì ở chọn cột Lệnh thực hiện với nhân viên => Xóa nhân viên khỏi thiết bị và bấm nút Xác nhận thay đổi để xóa.

Xóa nhân viên khỏi máy chấm công

Sau khi xóa nhân viên trên máy chấm công rồi, để tránh trường hợp nhân viên còn tồn tại trên phần mềm và tự động tải lên máy chấm công thì bạn cũng nên xóa nhân viên trên phần mềm luôn.

Để xóa nhân viên trên phần mềm thì bạn vào menu Quản trị nhân sự => Xóa hồ sơ nhân viên.

Menu quản trị nhân sự

Ở đây sẽ có 2 cách để bạn lựa chọn xóa, nếu bạn muốn xóa số lượng nhân viên nhiều thì chọn Xóa những nhân viên được chọn trên cây để xóa. Còn nếu bạn chỉ muốn xóa 1 nhân viên thì bạn nhập mã nhân viên vào, nhập "ok" để xác nhận và nhấn nút Xóa hồ sơ nhân viên.

Xóa hồ sơ nhân viên

Để tham khảo thêm thông tin về phần mềm Paradise HR, cũng như xem các bài viết hữu ích khác, mời bạn truy cập vào Công ty phần mềm Việt Tín để tìm hiểu rõ hơn nhé. Thân ái.

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan