Hướng dẫn tải giờ công trên phần mềm Paradise HR

Tải giờ công trên phần mềm Paradise HR là chức năng tải các giờ chấm công của người dùng đã chấm công được lưu trong bộ nhớ của máy chấm công về lưu vào database của phần mềm phục vụ quá trình xuất báo chấm công về sau.

Mỗi lần tải dữ liệu từ máy chấm công về phần mềm, phần mềm sẽ tiến hành lấy dữ liệu trực tiếp trên máy chấm công thông qua kết nối TCP/TP (hoặc cổng COM/USB) hoặc thông qua file dữ liệu mà máy chấm công đã xuất vào USB. Sau khi lấy dữ liệu chấm công từ trên máy chấm công về phần mềm chấm công, phần mềm sẽ tiến hành lưu dữ liệu chấm công vào database của phần mềm để phục vụ việc xuất báo cáo chấm công về sau. Do đó bạn cần tải dữ liệu chấm công về máy tính để có dữ liệu chấm công mới nhất khi bạn muốn xuất báo cáo chấm công.

Tải giờ công đồng loạt các máy chấm công

Để sử dụng chức năng này, bạn vào menu Quản lý chấm công => Máy chấm công, tải công.

tải giờ công
Menu Quản lý chấm công

Bạn click vào menu Máy chấm công tải công để mở menu lên, sau khi mở menu lên bạn click vào nút Tải giờ chấm công để tải toàn bộ giờ chấm công của toàn bộ các máy chấm công.

Máy chấm công, tải công

Tải giờ công từng máy chấm

Để tải giờ công của từng máy chấm công, bạn vào menu Máy chấm công, tải công và click vào chọn Chức năng nâng cao.

Máy chấm công tải công

Bạn click vào menu Chức năng nâng cao để mở menu lên, sau khi mở menu lên bạn sẽ chọn máy chấm công mà bạn muốn tải giờ công, rồi bấm nút Tải giờ chấm công để tải giờ công của máy đó xuống phần mềm.

Chức năng nâng cao

Như vậy là xong phần tải giờ công trên phần mềm Paradise HR, chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo