Hướng dẫn thiết lập tăng ca, các loại tăng ca, % tính tăng ca, tăng ca 130% và phụ cấp ca đêm trên phần mềm Paradise HRM

Thiết lập tăng ca, các loại tăng ca và % tính tăng ca

Thiết lập tăng ca

Muốn có được dữ liệu tăng ca trên phần mềm thì trước tiên bạn phải thiết lập ca cho nhân viên. Sau khi thiết lập ca thì phần mềm sẽ dựa vào ca mà bạn thiết lập để tính toán và đưa ra dữ liệu tăng ca chính xác.

Hướng dẫn thiết lập ca cho nhân viên

Để xác nhận dữ liệu tăng ca của nhân viên bạn vào menu Quản lý chấm công => Xác nhận dữ liệu tăng ca.

thiết lập tăng ca

Sau khi mở menu Xác nhận dữ liệu tăng ca lên, bạn sẽ chọn nhân viên mà bạn muốn xác nhận trên cây danh sách nhân viên. Sau đó chọn thời gian mà bạn muốn xem (Từ ngày -> Đến ngày) và bấm “Làm mới” để xem dữ liệu.

image
Xác nhận dữ liệu tăng ca

Sau khi làm mới thì phần mềm sẽ hiển thị ra danh sách toàn bộ nhân viên tăng ca trong khoảng thời gian mà bạn chọn, khi đó bạn sẽ duyệt lại dữ liệu tăng ca bằng cách click vào nút duyệt để xác nhận ngày đó nhân viên có tăng ca và khi tính lương phần mềm sẽ dựa vào dữ liệu tăng ca mà bạn duyệt tính lương cho nhân viên.

Nếu bạn không muốn duyệt tay, thì bạn vào truy cập nhanh -> tham số hệ thống để bật tham số tự động duyệt tăng ca của phần mềm lên.

image 7

Sau khi mở tham số hệ thống lên, bạn tìm từ khóa OT_AUTO_Approved trong ô tìm kiếm và chuyển giá trị về 1, sau đó tắt phần mềm mở lại.

image 2

Như vậy là phần mềm sẽ tự động duyệt giờ tăng ca cho bạn.

Các loại tăng ca và % tính tăng ca

Để thiết lập các loại tăng ca, bạn vào menu Quản lý chấm công => Cấu hình các loại hình làm thêm.

image 4

Bạn click vào cấu hình các loại hình tăng ca để mở menu lên, mặc định trên phần mềm đã có 6 loại hình tăng ca.

image 5
Cấu hình các loại làm thêm giờ

Mặc định trên phần mềm đã có 6 loại tăng ca, nếu bạn muốn thêm một loại tăng ca của riêng công ty bạn thì bạn nhấn vào nút thêm mới để thêm.

image 8
Điền đầy đủ thông tin vào và nhấn nút lưu để lưu lại.

Thông tin các cột :

 1. Loại làm thêm giờ : Tăng ca loại gì.
 2. Từ : Thời gian bắt đầu tính tăng ca.
 3. Đến : Thời gian kết thúc tính tăng ca.
 4. Giá trị : Loại tăng ca này được tính bao nhiêu phần trăm.
 5. Mô tả : Tên loại tăng ca ở ngôn ngữ Tiếng Việt.
 6. Mô tả (EN) : Tên loại tăng ca ở ngôn ngữ Tiếng Anh.
 7. Hiển thị : Hiển thị loại tăng ca khi muốn xuất các báo cáo công hoặc bảng công cuối tháng ở ngôn ngữ Tiếng Việt.
 8. Hiển thị (EN) : Hiển thị loại tăng ca khi muốn xuất các báo cáo công hoặc bảng công cuối tháng ở ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tăng ca 130% và phụ cấp ca đêm trên phần mềm Paradise HRM

Tăng ca 130%

Tăng ca 130% trên phần mềm được tách ra như sau : giờ làm ca đêm 100% (giờ công thực tế của công nhân làm) + phụ cấp ca đêm 30% (nếu nằm trong khung giờ người dùng thiết lập, mặc định trên phần mềm sẽ là 22h – 6h sáng hôm sau).

Để phần mềm tính được tăng ca 130% của nhân viên xuất ra các báo cáo công và tính lương thì bạn cũng duyệt giống như duyệt dữ liệu tăng ca vậy. Bạn vào menu Quản lý chấm công => Xác nhận dữ liệu làm ca đêm để duyệt.

image 9

Bạn mở menu Xác nhận dữ liệu làm ca đêm lên, chọn nhân viên cần duyệt dữ liệu trên cây danh sách nhân viên, sau đó bạn chọn khoảng thời gian duyệt (Từ ngày – Đến ngày) và nhấn nút “Làm mới” để hiển thị dữ liệu của nhân viên lên.

image 10

Sau đó bạn sẽ click vào cột duyệt và dòng dữ liệu của nhân viên bạn muốn duyệt để duyệt từng nhân viên, hoặc bạn cũng có thể chọn duyệt hết để duyệt toàn bộ nhân viên bạn chọn trên cây danh sách nhân viên có khoảng thời gian là (Từ ngày – Đến ngày).

Thiết lập phụ cấp ca đêm

Để thiết lập phụ cấp ca đêm bạn vào truy cập nhanh và tìm kiếm từ khóa “Thiết lập phụ cấp ca đêm” để mở menu lên.

image 11

Mặc định trên phần mềm đã có cho bạn 3 loại phụ cấp (Ngày thường, Ngày lễ, Chủ nhật) và giá trị tính của từng loại. Nếu chưa đúng với rule của công ty bạn, bạn có thể tùy chỉnh mốc thời gian hoặc giá trị tính để cho đúng với rule của công ty.

image 12

Thông tin các cột :

 1. Loại làm thêm giờ : Tên phụ cấp.
 2. Làm thêm từ giờ : Thời gian bắt đầu tính phụ cấp.
 3. Làm thêm giờ đến khi : Thời gian kết thúc tính phụ cấp.
 4. Giá trị tính : Phần trăm tính phụ cấp ca đêm.
 5. Mô tả : Đặc tả riêng của loại phụ cấp.

Mình xin kết thúc phần hướng dẫn tại đây, chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !!

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *