Hướng dẫn xem danh sách đi trễ về sớm, duyệt dữ liệu đi trễ về sớm

Để theo dõi việc nhân viên đi trễ về sớm, bạn mở phần mềm Paradise HR lên và làm theo hướng dẫn sau đây :

Xem danh sách đi trễ về sớm

Để xem danh sách đi trễ về sớm, bạn vào menu Quản lý chấm công => Xác nhận đi trễ – về sớm để mở menu đi xác nhận trễ về sớm lên.

Menu Quản lý chấm công

Sau khi mở menu Xác nhận đi trễ – về sớm lên, bạn chọn những nhân viên cần xem dữ liệu trên cây danh sách nhân viên, chọn từ ngày đến ngày và bấm nút Làm mới để xem dữ liệu.

Menu Xác nhận đi trễ – về sớm

Duyệt dữ liệu đi trễ về sớm

Để duyệt dữ liệu đi trễ về sớm, bạn cũng vào menu Xác nhận đi trễ – về sớm để mở danh sách nhân viên đi trễ về sớm lên. Sau đó bạn click vào ô Duyệt trừ để duyệt trừ một dòng dữ liệu hoặc click vào ô Duyệt trừ toàn bộ để duyệt trừ tất cả danh sách nhân viên mà bạn đang chọn, những dòng dữ liệu nào mà bạn click duyệt thì trạng thái sẽ chuyển sang Có chỉnh sửa. Sau khi click xong thì bạn nhấn nút Lưu để lưu dữ liệu lại.

Duyệt dữ liệu đi trễ về sớm

Như vậy là xong phần xem danh sách đi trễ về sớm và duyệt dữ liệu đi trể về sớm, chúc các bạn làm việc vui vẻ.

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo