Khởi tạo lại hệ thống, khôi phục cài đặt gốc

Để khởi tạo lại hệ thống trên phần mềm Paradise HRM, bạn nhấn Ctrl + F sau đó tìm kiếm từ khóa “Khởi tạo” để mở menu “Khởi tạo dữ liệu hệ thống (Xóa dữ liệu)” lên.

Thiet lap thue 3

Sau khi mở menu lên, bạn click vào nút “Toàn bộ” và nhấn nút “Xóa toàn bộ dữ liệu” để khôi phục lại cài đặt gốc.

Thiet lap thue 4
Khởi tạo lại hệ thống, khôi phục cài đặt gốc
Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

1 thought on “Khởi tạo lại hệ thống, khôi phục cài đặt gốc”

  1. Avatar of tan

    không thể tìm thấy mục này trên phần mềm với Ctrl + F, chỉ có thể nhìn thấy trong mục cập nhật bằng cách duyệt thủ công. và mục này đã bị khoá

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *