Phần mềm tính lương nhân viên tốt nhất năm 2021

Phần mềm quản lý tiền lương nhân viên này rất tuyệt vời. Vượt trội trong chấm công và tính lương. Bạn có thể dùng để tính lương cho công nhân, nhân viên văn phòng. Hoặc tính lương thời vụ

Với các tính năng: (Xem đầy đủ các tính năng tại đây)

Tóm tắt quy trình quản lý tiền lương cho nhân viên:

 1. Nhập hồ sơ nhân viên vào phần mềm và quản lý thông tin hợp đồng. Thông tin gia đình, người phụ thuộc
 2. Chấm công cho nhân viên sử dụng máy chấm công vân tay hoặc máy chấm công khuôn mặt
 3. Nhập thông tin lương cho nhân viên. Dựa trên bảng chấm công để tính lương cho nhân viên. Tính thuế TNCN, khấu trừ tiền bảo hiểm. Tính tiền tăng ca, tiền phép năm và nhập các khoản thưởng. In phiếu lương chi tiết và gửi phiếu lương qua email hoặc hiển thị trên app điện thoại.

Nhập hồ sơ vào phần mềm để tính lương cho nhân viên

hồ sơ nhân viên
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, Mã, tên đầy đủ, ngày sinh, thông tin cá nhân, quá trình công tác.
 • Quản lý thông tin giá đình và người phụ thuộc để tính giảm trừ khi tính thuế
 • Quản lý HĐ lao động để khai báo vào khấu trừ tiền đóng bảo hiểm khi tính lương
 • Quản lý và in quyết định thôi việc, quyết toán nghỉ việc

Sử dụng máy chấm công để chấm công cho nhân viên. Tự động tính lương cho nhân viên

Sử dụng phần mềm quản lý tiền lương cho nhân viên

PR Slide

Phần mềm quản lý tiền lương nhân viên cần thực hiện các bước sau để hoàn thành công việc tính lương.

 • Nhập thông tin lương cơ bản và các khoản phụ cấp
 • Thiết lập lương đóng bảo hiểm
 • Thiết lập các khoản phụ cấp
 • Nhập số tiền thưởng, các khoản thu nhập phát sinh trong tháng
 • Tính lương
 • Khấu trừ tiền bảo hiểm, công đoàn
 • Tính thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế
 • In phiếu lương, gửi phiếu lương qua email
 • Xuất danh sách lương chuyển khoản qua ngân hàng
 • Xuất bảng chi trả lương tổng hợp và các báo cáo chi phí gửi kế toán.

Để xem chi tiết các tính năng của phần mềm quản lý tiền lương nhân viên. Vui lòng nhấn vào đường link bên dưới

7 thoughts on “Phần mềm tính lương nhân viên tốt nhất năm 2021”

 1. Avatar of Tholi

  Phần mềm tốt, tôi ở bên Nga, nhưng vẫn có thể dùng được phần mềm của các bạn ở Việt nam.
  Cảm ơn các bạn đã chia sẻ

 2. Avatar of Portal

  The way you write make it truly effortless to read. And the design you use, wow. It is a really good combination. And I am wondering whats the name of the design you use?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *