Thay đổi mức lương trần, mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới

Thay đổi mức lương trần

Để thay đổi mức lương trần, lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới trên phần mềm Paradise HRM thì bạn vào Trang chủ => Thiết lập hệ thống

thay đổi mức lương trần

Bạn click vào Thiết lập hệ thống để mở menu lên, sau đó click vào chọn menu Mức lương trần đóng tiền bảo hiểm để thay đổi mức lương trần, lương đóng bảo hiểm.

Sau khi mở menu Mức lương trần đóng tiền bảo hiểm lên, để thay đổi mức lương thì bạn nhấn vào nút “Thêm mới” rồi điền đầy đủ thông tin của các cột dựa trên quy định mới về mức lương đóng bảo hiểm xã hội của nhà nước sau đó bấm nút “Lưu” để lưu lại.

Thông tin các cột :

  1. Mã lương trần : Mã mức lương trần mới.
  2. Ngày hiệu lực : Ngày bắt đầu mức lương trần mới.
  3. Lương BHXH,lương BHTN, lương BHYT, lương cơ sở : Dựa theo quy định của nhà nước.
Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo