Thêm mới một máy chấm công

Để thêm mới một máy chấm công, bạn cần làm các bước như sau :

Hướng dẫn thêm mới một máy chấm công

Để phần mềm có thể kết nối với máy chấm công thì bạn kiểm tra xem máy chủ của bạn đã thiết lập IP tĩnh hay chưa, nếu chưa thiết lập thì bạn phải thiết lập IP tĩnh cho máy chủ. Để khi máy chấm công kết nối tới không bị thay đổi địa chỉ IP của máy chủ.

Hướng dẫn thiết lập IP tĩnh trên máy chủ

Thêm mới một máy chấm công, dùng kết nối LAN/TCP

Đầu tiên trước khi thêm mới, bạn kiểm tra xem mạng của máy chủ và mạng của máy chấm công đã thông với nhau hay chưa. Máy chấm công chỉ kết nối được với máy chủ khi 2 mạng này thông với nhau.

Để kết nối máy tính và máy chấm công với nhau theo cách này, có những bước mà bạn cần thực hiện như sau:

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra dải IP mạng LAN công ty đang dùng. Mở Run lên gõ CMD -> Enter

thêm mới một máy chấm công

Trong cửa sổ CMD gõ ipconfig: Dòng chữ số bên dưới hiện ra là dải IP

Sau khi đã biết được IP của mạng LAN, bạn sẽ dùng IP ấy để đặt địa chỉ IP cho những máy chấm công đặt trong công ty. Lưu ý rằng, số cuối cùng trong IP của máy chấm công không trùng với máy tính kết nối, cũng như tất cả máy tính trong mạng LAN công ty.

Ví dụ: IP máy tính: 170.20.10.2. Số cuối IP máy tính là 116 thì máy chấm công các bạn sẽ đặt địa chỉ IP là 170.20.10.5. Số cuối 5 phải đảm bảo chưa có máy tính hoặc bất kỳ một thiết bị nào đang dùng.

Để cài đặt IP cho máy chấm công, các bạn thực hiện:

– Nhấn giữ phím M/OK đến khi vào Menu của máy chấm công

– Di chuyển đến “Thiết lập liên kết”. Lựa chọn bằng cách nhấn vào M/OK.

– Lựa chọn Ethernet.

– Sau khi đã nhập IP vào máy chấm công, lần nữa chọn vào M/OK để lưu lại.

Để thêm mới một máy chấm công dùng kết nối LAN/TCP, bạn vào menu Quản lý chấm công => Máy chấm công tải công để mở menu lên.

Sau khi mở menu lên, bạn nhấp vào “Thêm/sửa máy chấm công” để thêm mới một máy chấm công.

Các trường thông tin :

  1. Tên máy : Tên máy chấm công (tùy theo bạn muốn đặt tên gì cũng được).
  2. IP : IP mạng của máy chấm công.
  3. Cổng kết nối : Thường là cổng kết nối 4370 nên bạn cứ để theo mặc định của phần mềm.
  4. Loại hình kêt nối : Chọn LAN – TCP\IP nhé.
  5. TimeZone : cứ để mặc định theo phần mềm không cần phải chỉnh sửa.
  6. Loại máy : Loại máy chấm công mà bạn đang sử dụng.
  7. Số máy : cứ để mặc định theo phần mềm không cần phải chỉnh sửa.

Sau khi điền đầy đủ thông tin rồi thì bạn bấm nút Lưu lại là được.

Thêm mới một máy chấm công, dùng kết nối Internet (Cloud)

Để thêm mới một máy chấm công dùng kết nối Internet (Cloud) các bạn tham khảo bài viết này nhé !

Các bạn tham khảo thêm các bài viết: “https://phanmemtinhluong.com/ket-noi-may-cham-cong-voi-phan-mem-paradise/”

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo