Kiểm tra dữ liệu công hằng ngày, sai giờ công và cách xử lý trên phần mềm Paradise HRM

Kiểm tra dữ liệu công hằng ngày

Để kiểm tra dữ liệu chấm công hằng ngày của công nhân có về đủ trên phần mềm hay không thì bạn làm theo các bước sau :

Dữ liệu công thô tải trực tiếp từ máy chấm công về

Khi công nhân chấm công từ máy chấm công, giờ công sẽ được phần mềm tải về ngay và giờ công này là giờ công chưa qua xử lý nên được gọi là giờ công thô. Để xem giờ công thô thì bạn vào menu Quản lý chấm công => Dữ liệu công thô hoặc Dữ liệu công thô nhóm theo ngày để xem

Mở menu Dữ liệu công thô lên, bạn muốn xem nhân viên nào thì chọn trên cây danh sách nhân viên và chọn khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày) rồi bấm nút Xem dữ liệu để xem.

Dữ liệu chấm công thô
Dữ liệu chấm công thô nhóm theo ngày

Dữ liệu công đã qua xử lý của phần mềm

Để xem dữ liệu công hằng ngày trên phần mềm Paradise HRM, bạn vào menu Quản lý chấm công => Xem dữ liệu chấm công hằng ngày.

Quản lý chấm công

Sau khi mở menu Xem dữ liệu chấm công hằng ngày lên, bạn chọn nhân viên cần xem dữ liệu trên cây danh sách nhân viên, rồi chọn khoảng thời gian xem (Từ ngày – Đến ngày) và nhấn nút “Xem dữ liệu” để xem.

Xem dữ liệu chấm công hằng ngày

Sai giờ công và cách xử lý trên phần mềm Paradise HRM

Khi bạn xem dữ liệu chấm công ngày và phát hiện giờ công đang bị chấm sai, thì bạn kiểm tra xem ngày hôm đó giờ công chấm đã đúng ca làm việc chưa. Thường giờ công bị sai do phần mềm bắt sai ca làm việc. Lý do bắt sai ca làm việc có thể do có 2 ca làm việc có giờ ra và giờ vào gần gần với nhau mà bạn chưa phân công ca làm việc riêng cho từng cá nhân, bộ phận hoặc phòng ban.

Hướng dẫn phân công ca làm việc cho bộ phận, cho riêng từng nhân viên

Còn một lý do nữa là bạn kiểm tra xem ngày đó công nhân có bấm đủ mốc giờ chưa, nếu bấm mốc vào mà bị thiếu mốc ra hoặc bấm mốc ra mà bị thiếu mốc vào cũng có thể dẫn đến việc nhận sai ca của phần mềm.

Xem dữ liệu chấm công hằng ngày

Khi bạn kiểm tra thấy dữ liệu công bị thiếu thì bạn có thể thêm trực tiếp giờ công vào dòng đang bị thiếu, giống như trên hình đang bị thiếu giờ ra thì bạn có thể thêm giờ ra vào cột “Ra 1” sau đó bấm nút “Lưu” và bấm nút “Tính toán lại” để phần mềm nhận dạng lại ca và tính lại công chuẩn cho chính xác.

Nếu trường hợp phần mềm nhận sai ca làm việc thì bạn chọn lại ca làm việc của nhân viên ở cột ca làm việc và bấm nút “Lưu” sau đó bấm nút “Tính toán lại“.

Trong quá trình sử dụng phần mềm nếu các bạn có thắc mắc gì khác có thể liên hệ cho đội ngũ kỹ thuật Việt Tín để nắm rõ hơn nhé. Chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo