Hướng dẫn kỷ luật, khen thưởng nhân viên trên phần mềm Paradise

Tóm tắt nội dung

Kỷ luật

Để kỷ luật khen thưởng nhân viên trên phần mềm Paradise HR thì bạn vào Quản trị nhân sự => Kỷ luật, khen thưởng.

kỷ luật

Trong menu kỷ luật, khen thưởng này sẽ có 4 menu con : kỷ luật, thống kê số ngày nghỉ không lý do, thống kê tổng số ngày nghỉ làm theo từng loại, khen thưởng làm việc lâu năm.

Thiet lap thue 23

Để kỷ luật nhân viên thì bạn nhấn vào menu kỷ luật, sau đó bạn chọn nhân viên muốn kỷ luật trên cây danh sách và nhấn vào nút “Thêm mới” rồi điền dữ liệu vào, sau khi điền xong bạn nhấn nút “Lưu” để lưu lại.

Thiet lap thue 30
Kỷ luật

Để in quyết định kỷ luật thì bạn click vào nút in và nhấn vào in quyết định để in.

Thiet lap thue 45

Khen thưởng

Để khen thưởng nhân viên bạn vào menu khen thưởng làm việc lâu năm, chọn nhân viên muốn khen thưởng trên cây danh sách nhân viên và chọn thángnăm khen thưởng rồi nhấn nút “Làm mới“. Sau khi làm mới thì phần mềm sẽ hiển thị ra danh sách nhân viên và mặc định là nhân viên có 5 năm kinh nghiệm làm việc với công ty trở lên. Bạn nhập số tháng lương muốn khen thưởng cho nhân viên vào cột tháng lương, phần mềm dựa vào số tiền bạn nhập vào để tính ra số tiền khen thưởng cho nhân viên dựa vào lương cơ bản của họ.

Thiet lap thue 46

Bạn cũng có thể xuất phiếu khen thưởng cho nhân viên bằng cách click vào “Xuất phiếu khen thưởng làm việc lâu năm” ở phía dưới màn hình.

Thiet lap thue 47

Như vậy là xong phần kỷ luật, khen thưởng cho nhân viên. Các bạn cần hỗ trợ gì về phần mềm thì liên hệ cho công ty Vietinsoft chúng tôi nhé. Chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *