Xuất bảng chấm công chi tiết

Để xuất bảng chấm công chi tiết. Bản mở phần mềm Paradise HR lên, vào menu Quản lý chấm công => Xem dữ liệu chấm công hằng ngày.

image 21
Menu quản lý chấm công

Bạn click vào menu Xem dữ liệu chấm công hằng ngày để mở menu lên, sau khi mở menu lên thì bạn sẽ chọn từ ngày đến ngày và chọn chi tiết mẫu chấm công số 1 hoặc số 2 để xuất file.

image 22
Xem dữ liệu chấm công hằng ngày
Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *