Hướng dẫn tạo tài khoản và phân quyền cho nhân viên trên

Tạo tài khoản

Để tạo tài khoản cho nhân viên trên phần mềm Paradise bạn mở phần mềm lên, rồi chọn Bảo mật và phân quyền => Quản lý người dùng.

tạo tài khoản

Bạn mở menu Quản lý người dùng lên, trong menu này bạn có thể tạo tài khoản dựa theo danh sách nhân viên được chọn trên cây hoặc nhấn vào nút "Thêm mới" để thêm.

Tạo tài khoản dựa theo danh sách nhân viên được chọn trên cây

Đầu tiên, bạn sẽ chọn những nhân viên trên cây danh sách nhân viên mà bạn muốn tạo, rồi click vào tạo user cho nhân viên được chọn trên cây nhân viên rồi bấm nút "Xem dữ liệu" để phần mềm tạo tự động cho bạn.

Tạo tài khoản cho nhân viên được chọn trên cây

Nếu bạn không thích tên tài khoản mặc định thì bạn có thể đổi lại tên tài khoản khác theo ý bạn.

Thêm mới tài khoản

Ngoài cách trên thì bạn cũng có thể thêm mới tài khoản bằng cách nhấn vào nút "Thêm mới" rồi chọn mã nhân viên(hoặc để trống cũng được), sau đó điền vào tên tài khoản và mật khẩu rồi nhấn nút "Lưu" để lưu lại.

Tạo tài khoản bằng cách nhấn vào nút thêm mới

Phân quyền cho tài khoản

Nếu bạn muốn phân quyền cho tài khoản thuộc các nhóm quyền mà bạn đã phân trước đó thì bạn chỉ cần chọn nhóm cho tài khoản ở cột thuộc các nhóm và click vào ô chỉ phân quyền theo nhóm. Ngược lại bạn muốn phân quyền riêng cho tài khoản thì bỏ chọn nhóm và bỏ tick rồi hãy phân quyền.

Hướng dẫn phân quyền nhóm : https://phanmemtinhluong.com/nhom-phan-quyen-la-gi-tao-nhom-phan-quyen/

Để phân quyền cho tài khoản bạn có thể nhấn đúp chuột vào link của cột phân quyền truy cập hoặc mở menu phân quyền truy cập trong menu "Bảo mật và phân quyền user"

Sau khi mở menu lên bạn sẽ nhập vào cột tên truy cập/tên nhóm là tài khoản mà bạn muốn phân quyền, rồi chọn những phòng ban, bộ phận mà bạn muốn phân cho tài khoản này, cuối cùng là phân quyền cho tài khoản.

Như vậy là xong phần phân quyền cho tài khoản, chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan