Hướng dẫn thiết lập các loại hợp đồng

Loại hợp đồng

Để thiết lập các loại hợp đồng trên phần mềm Paradise HRM trước tiên bạn mở phần mềm lên, sau đó vào Quản trị nhân sự => Loại hợp đồng để thiết lập

loại hợp đồng

Bạn nhấp vào Loại hợp đồng để mở menu lên, mặc định trên phần mềm Paradise đã có những loại hợp đồng cơ bản, nếu bạn muốn thêm mới một loại hợp đồng khác thì nhấn nút “Thêm mới” và điền thông tin của các cột ở dòng dữ liệu mới, sau khi điền xong thì nhấn nút “Lưu” để lưu lại loại hợp đồng mới thêm.

Thông tin của các cột :

  1. T.báo trước ngày : Thông báo hết hạn của hợp đồng này trước bao nhiêu ngày.
  2. Mã hợp đồng : Mã của loại hợp đồng mà bạn thêm.
  3. Tên hợp đồng : Tên loại hợp đồng
  4. Tên HĐ tiếng anh : Tên loại hợp đồng ở ngôn ngữ tiếng anh
  5. Tính thuế 10% : Tính thuế thu nhập 10%.
  6. Có thời hạn : Loại hợp đồng có thời hạn hay không thời hạn.
  7. Thời hạn(tháng) : Thời hạn của hợp đồng là bao nhiêu tháng.

Chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo