Hướng dẫn khai báo hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng cho nhân viên trên phần mềm Paradise

Để khai báo hợp đồng cho nhân viên trên phần mềm Paradise HRM thì bạn phải khai báo thông tin lương cho nhân viên trước.

Xem thêm Hướng dẫn nhập thông tin lương cho nhân viên

Khai báo hợp đồng lao động

Sau khi đã khai báo đầy đủ thông tin lương của nhân viên rồi thì bạn vào Quản trị nhân sự = > Quản lý hợp đồng lao động để khai báo hợp đồng lao động.

Thiet lap thue 18

Sau khi mở menu Quản lý hợp đồng lao động lên, bạn sẽ thấy trong menu này có 5 danh mục nhỏ : HĐ lao động hiện tại, lịch sử ký hợp đồng, danh sách tới hạn ký hợp đồng, danh sách ký phụ lục hợp đồng, lịch sử ký phụ lục hợp đồng.

Thiet lap thue 19
Quản lý hợp đồng lao động
  1. Hợp đồng lao động hiện tại : Là hợp đồng lao động hiện tại mà nhân viên đang ký.
  2. Lịch sử ký hợp đồng : Toàn bộ hợp đồng trước giờ nhân viên đã ký.
  3. Danh sách tới hạn ký hợp đồng : Những nhân viên gần hết hạn hợp đồng hiện tại và chuẩn bị ký hợp đồng tiếp theo.
  4. Danh sách ký phụ lục hợp đồng : Những nhân viên sẽ ký phụ lục hợp đồng.
  5. Lịch sử ký phụ lục hợp đồng : Toàn bộ phụ lục hợp đồng trước giờ nhân viên đã ký.

Để khai báo thì trước tiên bạn chọn những nhân viên cần khai báo trên cây danh sách nhân viên, rồi vào danh sách tới hạn ký hợp đồng và bấm nút làm mới. Sau đó chọn loại hợp đồng cho nhân viên ở cột hợp đồng sẽ ký rồi click vào cột “Chọn để hoàn thành hợp đồng” để hoàn thành khai báo hợp đồng cho nhân viên, để hoàn thành toàn bộ số lượng nhân viên mà bạn đã chọn trên cây danh sách nhân viên thì bạn click vào “Chọn để hoàn thành tất cả” và bấm nút “Lưu” để lưu và bấm “Hoàn thành” để hoàn thành khai báo.

Thiet lap thue 20

Sau khi hoàn thành xong thì nhân viên này sẽ được chuyển từ danh sách tới hạn ký hợp đồng sang HĐ lao động hiện tại và lịch sử ký hợp đồng. Bạn có thể theo dõi lịch sử ký hợp đồng và hợp đồng lao động hiện tại của từng nhân viên ở 2 form này.

Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng là gì ?

Phụ lục hợp đồng là văn bản pháp lý đi kèm với hợp đồng, dùng để làm rõ một số nội dung, điều khoản trong hợp đồng, hoặc cũng có thể được dùng để sửa đổi, bổ sung thêm các điều khoản mới cho hợp đồng.

Để khai báo phụ lục hợp đồng cho nhân viên bạn vào danh sách ký phụ lục hợp đồng để khai báo, bạn cũng chọn danh sách nhân viên cần khai báo giống như khai báo hợp đồng lao động, sau khi làm mới danh sách thì bạn phải in phụ lục hơp đồng trước rồi mới hoàn thành. Để in phụ lục thì click vào cột “Chọn để in” và nhấn vào “in phụ lục lương” để in phụ lục hợp đồng. Sau khi in xong bạn nhấn nút “Hoàn thành” để hoàn thành khai báo.

Thiet lap thue 22
Thiet lap thue 21

Sau khi bạn nhấn nút “Hoàn thành” thì nhân viên sẽ chuyển từ danh sách ký phụ lục hợp đồng sang lịch sử ký phụ lục hợp đồng. Để xem lịch sử của nhân viên đã ký phụ lục thì bạn chọn nhân viên cần xem trên cây danh sách nhân viên và chọn form lịch sử ký phụ lục.

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *