Hướng dẫn thiết lập các loại nghỉ phép và khai báo các ngày nghỉ lễ của công ty

Thiết lâp các loại nghỉ phép của công ty

Tùy theo quy định và văn hóa của công ty mà sẽ có những loại nghỉ phép khác nhau. Để thiết lập nghỉ phép theo đúng quy định của công ty bạn. Bạn vào menu Quản lý chấm công => Thiết lập các loại nghỉ để thiết lập.

Menu quản lý chấm công

Mặc định trên phần mềm Paradise HRM đã có những loại nghỉ tương đối đầy đủ, bạn chỉ cần kiểm tra và bỏ những loại nghỉ nào mà công ty bạn không sử dụng bằng cách xóa bỏ hoặc bỏ click ô có sử dụng và bấm nút "Lưu". Lưu ý tránh xóa 2 mã nghỉ phép năm và nghỉ lễ - tết, vì 2 mã nghỉ này đặc biệt của phần mềm.

Không sử dụng mã nghỉ mặc định của phần mềm

Để thêm mới một mã nghỉ bạn nhấn vào nút "Thêm mới" để thêm. Sau khi nhấn nút thêm mới thì sẽ xuất hiện một dòng và thông tin trống, bạn điền đầy đủ thông tin ở các cột của dòng thông tin trống, sau đó nhấn nút "Lưu" để lưu lại mã nghỉ mà bạn mới thêm, nếu bạn không muốn thêm nữa thì có thể nhấn nút "Hủy" hoặc "Làm lại" để hủy thêm.

Thêm mới một mã nghỉ

Thông tin của các cột trong phần thêm mới :

 1. Sắp xếp : Cột này tướng ứng với số thứ tự, loại nghỉ được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
 2. Mã nghỉ : Mã nghỉ theo quy định của công ty bạn.
 3. Có sử dụng : Bạn có sử dụng loại nghỉ này hay không ? nếu bạn không chọn thì sẽ khôn hiển thị ở chấm công.
 4. Nghỉ thực : Có thực sự là công nhân nghỉ hay không. Ví dụ như công tác cũng là một loại nghỉ, nhưng công nhân hoặc nhân viên của bạn vẫn làm việc bình thường.
 5. % lương được trả : Phần trăm lương trả cho loại nghỉ mà bạn thêm là bao nhiêu, trả đủ thì nhập 100, còn không thì không cần nhập.
 6. Mô tả : Tên của loại nghỉ
 7. Quỹ nghỉ tối đa : Loại nghỉ mà bạn thêm có quỹ nghỉ một năm là bao nhiêu ngày.
 8. Kiểm soát quỹ nghỉ : Nếu click vào thì phần mềm sẽ tự động kiểm soát dựa vào quỹ nghỉ tối đa.
 9. Ký hiệu chấm công : Là ký hiệu khi xuất bảng công tổng hợp hay làm các báo cáo công.
 10. Mất chuyên cần : Loại nghỉ mà bạn thêm có bị mất chuyên cần không.
 11. Trả trên lương BHXH : Nếu loại nghỉ mà bạn thêm được hưởng lương và trả dựa trên lương BHXH thì click vào.
 12. Mô tả(EN) : Tên loại nghỉ tiếng anh

Thiết lâp các ngày nghỉ lễ được hưởng lương

Để thiết lập các ngày nghỉ lễ hằng năm, bạn vào menu Quản lý chấm công => Các ngày nghỉ lễ trong hằng năm để thiết lập.

Menu quản lý chấm công

Sau khi mở menu các ngày nghỉ lễ trong hằng năm lên, bạn sẽ chọn năm mà bạn muốn thiết lập, chọn phòng ban là toàn công ty hoặc từng loại nhân viên, cuối cùng click vào ô tạo tự động và nhấn nút "Xem dữ liệu" để thiết lập. Khi đó thì mặc định phần mềm sẽ tạo ra những ngày nghỉ lễ tương ứng theo quy định của nhà nước.

Thiết lập các ngày nghỉ lễ hằng năm

Nếu bạn muốn thêm mới một loại nghỉ lễ riêng cho công ty bạn thì bạn nhấn vào nút thêm mới, điền đầy đủ thông tin và nhấn nút "Lưu" để thêm.

Sau khi bạn đã thiết lập ngày nghỉ lễ hằng năm thì đến ngày nghỉ lễ thì phần mềm sẽ tự động chấm loại nghỉ lễ tương ứng với ngày mà bạn đã thiết lập ở đây.

Chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !!!

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan